ĐIỀU TRỊ DẠ DÀY

Cao dạ dày

400.000

ĐIỀU TRỊ GAN

Cao gan

400.000

ĐIỀU TRỊ RỐI LOẠN NỘI TIẾT

Cao Mộc Kiều Nhi

500.000

ĐIỀU TRỊ XƯƠNG KHỚP

Cao xương khớp

350.000

ĐIỀU TRỊ DẠ DÀY

Dạ Dày Mộc Yên Sơn

500.000

ĐIỀU TRỊ RỐI LOẠN NỘI TIẾT

Kén đặt phụ khoa Hồng Phụ Khang

400.000

ĐIỀU TRỊ RỐI LOẠN NỘI TIẾT

Ngâm mông Mẩy Kiều

250.000

ĐIỀU TRỊ RỐI LOẠN NỘI TIẾT

Tầm Khá Pêu

1.100.000

ĐIỀU TRỊ RỐI LOẠN NỘI TIẾT

Thuốc nam điều trị phụ khoa

650.000

ĐIỀU TRỊ XƯƠNG KHỚP

Thuốc nam điều trị xương khớp

650.000
error: